En anekdot om ett vagnsrenoveringsdilemma (Historiskt material)

av nicke, onsdag, september 24, 2008, 21:46 (4744 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM


Håller inte riktigt med för "den starke mannen" finns i många olika skepnader.
Och alla är inte enligt ditt "värsting" scenario. Det finns många karismatiska ledare som faktiskt klarar av att lyssna på "folket", dte som gör dem till "den starke" är att de vågar ta besluten snabbt, hur obekväma de än är. En del gör det utan att lyssna (värstingen) en del lyssnar och fattar beslut och en del både lyssnar och förklara varför.
I många fall behövs den någon som ser till att det händer saker i en förening, det är aldrig bra om det blir stillestånd pga beslutsvånda (som RiLo nämner) undantag finns givetvis, vissa beslut måste verka fram långsamt.

Visst är det så, det hela är här tillspetsat i sitt "worst case scenario". "Den starke" kan precis som du säger även vara den som drar igång, entusiasmerar och ser till att något verkligen händer. Ingen föds till potentat utan detta växer fram i takt med att de övriga överlåter mer och mer av beslutsgången på personen ifråga.

Detta är i grunden inte demokratiskt utan en "teknisk" lösning. Så, ska tekniken vinna över samhörigheten i långa loppet?;-)


Hela tråden:

 

powered by my little forum