En anekdot om ett vagnsrenoveringsdilemma - "trivial" företagsekonomi (Historiskt material)

av Gunnar Håkansson @, lördag, september 27, 2008, 02:24 (4778 dagar sedan) @ Dag Bonnedal

I ett producerande företag är denna metod effektiv: där är det enda sättet att med säkerhet inte göra fel att inte göra någonting alls. (När jag sade detta högt på min arbetsplats miste jag jobbet.)

I museiverksamhet är denna metod katastrofal: det är just så oersättliga fordon har förstörts!


Nej, den är inte katastrofal, den är nödvändig. Men inse att det inte handlar om kronor och ören i inkörda pengar! Men på något sätt måste du hitta ett sätt i verksamheten att kunna jämföra vilken av olika projekt/verksamheter/delmål/aktiviteter som på bästa sätt för dig mot ditt långsiktiga övergripande mål för verksamheten.

Om du inte klarar av att utvärdera olika möjliga vägar mot varandra så kommer verksamheten att präglas av ett "random walk"-irrande som är väldigt ineffektivt och i många fall leder till verksamheter som är kontraproduktiva i vägen mot det långsiktiga målet.

Dag B

Ursäkta, men det var Överkörmästarn jag argumenterade mot. Och det står jag för. Sedan är givetvis ett bevarande i första hand en fråga om en duglig förvaring, så att inte rost och röta omintetgör ambitionerna.

Visst kan det vara bra att kunna jämföra aktiviteter, men i en ideell verksamhet måste man även ta med i beräkningen vad medlemmarna vill jobba med.


Hela tråden:

 

powered by my little forum