TGOJ Yoa 104 Omloppsplan till TR 1962-05-22 för nya TDT (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Christer Fredriksson, Wednesday, April 30, 2014, 11:01 (3321 dagar sedan)

Med anledning av tidigare diskussioner om bl.a. Bergsmannen och Mälardalen vill jag delge forumets intresserade de omloppsplaner som gällde för de 3 st TGOJ Yoa 104 - setten from Tdt-skiftet sommaren 1962 och som meddelades TR 1962-05-22 inför deras bemanning av tågen.

Jag hoppas att någon intresserad person för fordonsanvändning kanske skulle kunna göra en grafisk sammanställning över omloppen!

Jag tror detta skulle underlätta förståelsen för våra ej så insatta läsare av detta forum så att de kan berika sitt intresse och kunnanse för komplexiteten i den gamla verksamheten vid "Banan"!

[image]

[image]

[image]


Hela tråden: