Re: Köping - Hult-reglementet, stillahållen och rörlig stoppsignal (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson/TC, tisdag, december 18, 2007, 16:03 (4451 dagar sedan) @ Ulf Pålsson/TC

Järnvägshistoriskt Forum

Inlägg av: Ulf Pålsson 11. Dec 2007 21:52:52:

Som svar på: Re: Köping-Hult-reglementet, nr 5, kap. 2, §§ 25-26 inlägg av: Harald Nordius 11. Dec 2007 13:10:57:

Signalflaggan och signallyktan kunde förstås också hållas i handen; det får man i alla fall tro av formuleringen i § 18: signal, af hwad färg som helst, häftigt swingad.

Frågan är väl om man inte redan i reglementet beskriver stillahållen resp. rörlig stoppsignal.
"Röd flagga om dagen och Röd lykta om natten, eller signal, af hwad färg som helst, häftigt swingad, angifwer: ’Stopp’ eller att ett kommande lokomotiv måste ögonblickligen stadna."
Det kan ju tänkas att "häftigt swingad" avser endast "signal, af hwad färg som helst", medan "Röd flagga om dagen och Röd lykta om natten" kan hållas stilla eller sitta på en stolpe. Då ligger du ju också nära till hands att anta att det senare fallet betyder stopp vid stolpen men att häftigt swingad signal betyder att "lokomotiv måste ögonblickligen stadna."

Ja, man skulle kunna tro att betydelseskillnaden mellan stillahållen stoppsignal och rörlig stoppsignal ("stanna här" resp. "stanna bums";) fanns redan "från början", men så var det inte, i alla fall inte officiellt. Enligt § 18 i KHJ-reglementet innebär alla stoppsignaler "att ett kommande lokomotiv måste ögonblickligen stadna". Det förefaller ju egendomligt när det gäller en flagga eller lykta uppsatt på stolpe, och verkligheten var kanske en annan än vad som stod i reglementet.

Också på SJ gällde från början att en stoppsignal som handsignal, oavsett typ av signalredskap (flagga, lykta, armar) innebar att man skulle stanna genast (fast där fanns från början fasta signaler, semaphore-signaler för signalering "stanna här", eller kanske snarare "kör inte in på stationen";). Stoppsignal med signalredskap kunde ges genom att sken av vilken färg som helst (i praktiken: rött, grönt eller ofärgat) fördes uppåt och nedåt eller att rött sken hölls stilla (nattsignal), eller genom att röd signalflagga hölls stilla eller att båda armarna hölls uppsträckta (dagsignal).

Först 1916 infördes på SJ att en stillahållen stoppsignal (flagga eller rött sken) innebar en stoppsignal som inte fick passeras, medan rörlig stoppsignal med flagga eller lykta, eller stoppsignal med armar, innebar att en rörelse skulle stanna snarast. 1924 ändrades "stopp" med armarna: de skulle nu föras fram och åter över huvudet i stället för att hållas stilla. (ingen ändring i signalbetydelsen). 1929 infördes möjligheten att ge stoppsignal med ena armen, för den som åker på ett fordon. Vid EJ genomfördes först 1936 de ändringar som SJ hade infört 1916, 1924 och 1929.(Själva benämningarna "stillahållen stoppsignal" och "rörlig stoppsignal" infördes först 1947.)
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum