Multipeldrift (Fordon: lok)

av NOR, söndag, december 30, 2007, 12:03 (5049 dagar sedan) @ Jan Frelin

Som BD tidigare nämnt så kom multiple-unit till Statsbanan 1905 i samband med försökselektrifieringen. När det blir mer almänt förekommande beror kanske lite på hur man räknar.

1914 dyker O-loken upp, bakre lokhalvan är ju här ett multipelkopplat fordon. Loken hade förvisso även "vanliga" multippeldosor på gavlarna, men sannolikt så användes dessa bara under provdriften på Riksgränsbanan.

1925 kommer Dg/Ds-loken, där de första 50 loken är multippelkörbara. Man var ju då inte riktigt säkra på hur starka loken egentligen var utan garderade sig med multippelmöjlighet. Utrustningen demonterades i början av 30-talet.

1952 kommer så Da, dessa lok var från början tänkta att kunna ombalanseras till 15 tons axeltryck (normalt max 17 ton), eftersom dragkraften då skulle bli lägre så tänkte man sig att dom måste multipplas för att få tillräckligt med dragkraft. Från början så skulle bara de första 40 loken (?) vara multipelkörbara, men detta ändrades innan leverans till att samtliga lok skulle få utrustningen.

1962 när Rb kommer till världen så blir multippelmöjligheten standard inför kommande lokgenerationer.

Så allmänt förekommande med multippelkörning (undantaget malmtågsloken) kan man nog säga kommer först på 1970-talet i samband med att Du byggs om till Du2 för att klara samma tågvikter som Rc. Dessförinnan klarades de flesta tåg med endast ett lok.

Vidare så fanns det ett helt gäng med motorvagnar, både elektriska som dieseldrivna, som är multippelkörbara.


Hela tråden:

 

powered by my little forum