Apropå leveranser till Turkiet (Historiskt material)

av Ola Almquist @, Göteborg, onsdag, oktober 22, 2008, 23:41 (4419 dagar sedan)

I Svensk Sjöfartstidning nr 8 år 1928, på sidan 90, finns en artikel "Ett specialfartyg för loktransporter". Motorfartyget "Belmoira" av Oslo hade i dagarna (tidningen utkom den 22 februari) lastat lok och vagnar från Nydqvist & Holm för transport till Samsoum i Turkiet. Fartyget anlände direktr från byggnadsvarvet, Armstrong, Whitworth & C:o i Newcastle on Tyne. Det var särskilt byggt för lastning av tunga saker såsom lok och järnvägsvagnar. På backen fanns en 40-tons lyftkran och på poopen en 100-tons. Till rederiet, Christen Smith i Oslo, hade varvet levererat sju motorfartyg av denna typ. Dessutom hade man två ångfartyg, "Belfri" och "Belgot", som år 1924 transporterade lok från NOHAB till Buenos Aires. Lasten till Turkiet bestod av 6 lok och 50 vagnar med en sammanlagd vikt av 1100 ton. Loken hade demonterats av hänsyn till lossningsförhållandena i Samsoun. Annars hade "Belmoiras" kranar inte haft några problem att föra loken ombord i helt skick.
Loktransporternas ordnande ombesörjdes i Göteborg av firman Borlind, Bersén & Co., vilken även hade hand om lokomotivsändningarna till Argentina.

M.v.h.
Ola


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum