alternativet nedladdning!? (Historiskt material)

av Hans Broman @, Enhörna, måndag, oktober 27, 2008, 21:30 (4412 dagar sedan) @ Erik Samuelsson

Ska inte ta gift på det men är det inte så att man kan åka dit på att ladda ner copyrightskyddat material? Detta som följd av den i övrigt så infekterade musikdebatten.

Att titta på bilder är okej - även om det faktiskt sparas en kopia i regel i ditt tillfälliga filer på datorn - men att spara den kan vara ett lagbrott.

För övrigt säger jag GÄSP till denna debatt som ständigt poppar upp.

ES

Skönt att du inte tog gift. 12 § upphovsrättslagen berättar om rätten att framställa enstaka exemplar för privat bruk. Bland undantagen nämns datorprogram. Man får inte heller göra musik och filmverk tillgängliga för andras kopiering. Dessa båda undantag (och några till) gäller sedan 1 juli 2006, och det är debatten kring dem som du tänker på. Men rätten att för eget personligt bruk ladda ner (och behålla) filer som föreställer foton har inte inskränkts.

Jag återger upphovsrättslagens 12 §:
Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk.
Första stycket ger inte rätt att
1. uppföra byggnadsverk,
2. framställa exemplar av datorprogram, eller
3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.
Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående
1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller
3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.
Denna paragraf ger inte rätt att framställa exemplar av ett verk när det exemplar som är den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 §.

Den sista meningen ovan innebär att man inte har rätt att göra kopia av något man inser (eller borde inse) är en piratkopia.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum