Skånska vägskydd: Snogeröd öster (Långebro - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Dan Ingvar, Monday, February 29, 2016, 14:03 (2582 dagar sedan) @ Anders Olsson

En kommentar lite vid sidan om.
Har kört rv 23 genom Snogeröd en hel del de senaste 30 åren. Varje gång har jag tänkt att det lilla tegelhuset påminner om, eller skulle kunna ha varit en banvaktsstuga. Men det var inte förrän för ett par månader sedan som jag verkligen förvissade mig om saken.


Hela tråden: