Köping - Hult-reglementet, nr 7: kap. 3, §§ 29-31 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson/TC, tisdag, december 18, 2007, 17:18 (4327 dagar sedan)

Järnvägshistoriskt Forum

Inlägg av: Ulf Pålsson 13. Dec 2007 17:36:37:

Idag börjar vi på kapitel 3, om vad som gäller för stationsmästaren.

= = =
Kap. III.

Stationsmästare.

29. Hwarje befälhafware på en Station, eller Stationsmästare, är answarig för, att den under honom lydande betjening troget och med drift fullgör sina pligter.

30. Han är answarig för wården om kontoret och byggnaderne, äfwensom all Bolagets egendom wid Stationen. - Han skall tillse, att alla rum och platser inom Stationen och i förening dermed hållas snygga och städade. - Han skall anslå alla underrättelser, som äro af Direktionen för allmänheten utfärdade, men äger ej utan tillstånd af Trafikföreståndaren göra några andra anslag.

31. Han skall tillse, att alla allmänna och särskilda föreskrifter och ordres blifwa behörigen antecknade och werkställde, samt att alla böcker blifwa omsorgsfullt och noggrant förda, äfwensom att fullständiga anteckningar föras öfwer allt, som rörer trafiken på Stationen.

= = =
SECTION 3.

Station Masters.

29. Every officer in charge of a Station is held responsible for the faithful and efficient discharge of the duties devolving upon all the Companys servants at the Station.

30. He will be answerable for the state of the Office and Buildings, and the Company’s property there; he will be required to inspect all rooms and places in connection with the Station in order to see that they are neat and clean. - He will be required to make public all notices issued to the public, but exhibit no other notices without permission from the Traffic Superintendent.

31. He is to see that all general and other Orders are duly executed and filed, and that all books and returns are regularly written up, and neatly kept.

= = =

Kapitel 3 fortsätter i följande inlägg.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum