HRRJ: Ibland dubbel enkelspårs- och ibland dubbelspårsdrift? (Järnväg allmänt)

av Gunnar Ekeving ⌂ @, måndag, december 31, 2007, 16:34 (4857 dagar sedan)

Gunnar Sandin skrev i gamla forumet http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/34958.htm angående det ev HRRJ-relaterade reglementet som jag hittat i arkivhandlingar som gällde Långedragslinjen:

"Det mesta i den återgivna säkerhetsordningen m.m. tyder på att texten inte var författad med tanke på HRRJ. HRRJ trafikerades i princip som enkelspår. Vid elstarten 1906 kompletterades det f.d. decauvillespåret med ett särskilt godsspår på sträckan Helsingborg V-Kopparverket (som löpte parallellt med persontågsspåret från Sandviksgatan), och ett provisoriskt spår Kopparverket-Råå som revs efter det gamla spårets ombyggnad. Det spåret återuppbyggdes 1916 och då blev hela sträckan Sandviksgatan-Råå hamn dubbelspårig. När godsspåret norr om Triangeln var blockerat av vagnar fick godstågen lov att utnyttja personspåret, och från 1920 hade persontågen lov att vid förseningar utnyttja godsspåret närmast söder om Triangeln."

Hur reglerades detta? Det borde lätt kunna bli trafikstockningar om tågpersonalen efter egen bedömning kunde välja det spår som för ögonblicket verkade mest framkomligt. Visserligen hade HRRJ en ställverksvakt vid Triangeln, men kunde han hålla koll på hela dubbelspårssträckan?

Ändrades upplägget efter att HRRJ och spårvägen integrerats under 1920-talet, eller var det fortfarande i princip två parallella enkelspår?


Hela tråden:

 

powered by my little forum