Nånting nytt om Roslagsbanans... (Fordon: allmänt)

av Granis @, söndag, maj 14, 2017, 19:22 (1059 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Men tänk då på att anledningen till att bredda smalspårsbanor var för att undvika omlastningar. Av i första hand gods då (för resenärer torde det vara mer "en komfortfråga" ). Eftersom godstrafik är historia på nuvarande "SL-Roslagsbana" sedan 1969 torde det argumentet vara synnerligen obosolet. Och hur stort är egentligen resandebehovet (typ) Åkersberga- Kungsängen eller Vallentuna- Skogås? Dylika "relationsproblem" finns ju på många andra håll inom SL-området, och kan väl då med fördel lösas genom smidigare byten mellan olika transportmedel; bussar/tunnelbana/spårvagnar/pendeltåg. Som ju också skett och ska ske. I detta konkreta fall "slutgiltigt" genom att en ny bana byggs under jord via Odenplan till Stockholm Central. Därmed faller spårviddsargumentet. Ty vem tror på återuppstånden godstrafik på "RB"; dessutom då med behov av direkttransporter Kårsta- Göteborg el dyl? Moderna fordonstillverkare har ju också visat hur "modultänkande" på konstruktioner gör att spårvidden är av begränsad betydelse för fordonens teknik och därmed också ekonomi.

/ L G


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum