Elektrokoppars lokala spårtransport av kopppar (Fordon: vagnar)

av Carl-Erik Olsson @, onsdag, maj 24, 2017, 16:30 (1484 dagar sedan) @ Carl-Erik Olsson

På den tiden importerades koppar i ca 140kg-tackor från framförallt Valparaiso i Chile och Beira i Mocambique och även från dåvarande Belgiska Kongo, viss mindre del kom från Sovjetunionen. Nuvarande svenska leveranser var obetydliga då, så importen gick mest sjövägen. Vagnarna kördes av SJ från hamnen till tråddrageriet och man använde dem sedan som lager utomhus inne på sitt område, en fartygslast kan därför ha motiverat ett hundratal vagnar som vardera kanske lastade 15-20 ton.
Sedan denna import upphörde, när det nu var, har oceanhamnen förändrats till oigenkännlighet med både det på 60-talet byggda Frigoscandias "hamnlager" (under byggnad på Eniros Historiska flygfoton) och även det senare intill byggda magasinet för metallimport rivna för att på vanligt sätt ge plats åt bostäder, där det dessförinnan fanns stora kolupplag för olika firmor och en livlig hamnverksamhet förutom det dåvarande, sedermera av Kockums övertagna, Helsingborgs Varfs AB.
Mer finns alltså att snoka i! /CEO

Man kan t ex börja med att på nätet ta en titt bland Industribaneföreningens utmärkta loklistor. Vid tiden för mina observationer i mitten av 70-talet så använde man en John Bergman-tillverkad lokomotor. Enligt den av Janis Priedits sammanställda IBF-listan för denna tillverkare i Motala med verksamhet från 1930 till mitten av 50-talet ska det då ha varit tillv nr 145 från 1951 det rörde sig om, vilken inköptes av Elektrokoppar 1952. Ombyggd från koppelstångsdrift till kedjedrift 1961 och sedan avställd 1984, skrotad 1985. Man kan då förmoda att den anskaffades i samband med utökade järnvägstransporter av koppar och eget växlingsbehov, vilket likaså kan förmodas ha upphört i början av 80-talet, möjligen då i samband med anskaffning av inrikes producerad koppar som kom på järnväg och växlades av SJ. Förmodanden alltså som behöver verifieras, förslagsvis genom studium av Elektrokoppars företagshistoria. Det kanske går att hitta mer fakta i därvarande stadsarkiv, som givetvis har begränsat öppethållande i samband med stundande helg.
/trevlig helg hälsar CEO med hot om att återkomma ifall mer fakta uppdagas


Hela tråden:

 

powered by my little forum