Landeryds Tågdagar inställda! (Anslagstavla, resor mm)

av Heller @, Verkebäck, torsdag, augusti 31, 2017, 07:37 (1385 dagar sedan) @ Granis

Vad gäller trafiklägen hos Trafikverket (sic!) har ju TJF/ FAS påvisat betydelsen av att i god tid, typ längre än halvårsvis, lämna in dessa. Även om det i deras fall "bara" handlar om treskensspåret Jenny- Västervik. Och i andra, men närliggande, frågor har WFJ nu lärt sig vad som händer när man inte ordnar banbesiktning i tid =avkortad trafiksäsong.

Här jämför du lite äpplen och päron, tror jag. När TJF söker lägen för extratåg på sträckan Vbä-Vk (ja, hela sträckan Vbä-Vk ligger med i Trafikverkets system av systemtekniska skäl), söker vi i den vanliga AdHoc-processen med normalt fem dagars handläggningstid. Vbä bevakas av FAS, och ska enligt trafikledningsavtalet med Trafikverket vara bevakad för alla tåg.

Om man däremot - som i Landerydsfallet - ska trafikera en sträcka i system M med extratåg, och detta medför extra bevakning, ska ansökan vara inne senast åtta veckor i förväg. Åttaveckorsregeln framgår av bilaga C till kioskvältaren JNB 2017.

När det gäller TJF:s ordinarie trafik finns tågen med i ordinarie tågplan. Det innebär att vi i april i år lämnade in ansökan för T18, och under sommaren pågår Trafikverkets process med att konstruera tåglägen, och fastställelsen kommer om någon månad. FAS fastställer sin ordinarie tågplan för 2018 samtidigt, och all trafik som tillkommer senare körs som extratåg.

TJF deltog förra veckan i Trafikverkets samordningsmöte för T18 och hade en egen mötespunkt där vissa anpassningar av trafiken i Västervik inför nästa tidtabell diskuterades. Kalmar Länstrafik deltog i mötet, och vi enades om att inte gå till tvist mellan tågen 8590 och 89114... Tågplaneprocessen kan man läsa om här.


Hela tråden:

 

powered by my little forum