Järnvägsinspektör? (TGOJ vägsignal) (Järnvägspersonal)

av Harald ⌂ @, Göteborg, lördag, september 09, 2017, 14:19 (801 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Väg och vatten var tillsynsmyndighet för enskilda järnvägar, spårvägar och tunnelbanor. Det finns bland de dokument som Gunnar Ekeving förtjänstfullt har gjort tillgängliga en hel del korrespondens mellan Fredriksson och Stockholms resp. Göteborgs Spårvägar. Bland dokumenten finns en skrivelse från GS som tyder på att GS ansåg att tillsynen endast skulle omfatta vissa sträckor på särskild banvall, men senast med förordningen )1967:604) om enskilda järnvägar, tunnelbanor och spårvägar blev det klart att tillsynen omfattade spårvägarna i deras helhet.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum