Järnvägsinspektör? (DONJ och NBJ diesellok, TGOJ CTC) (Järnvägspersonal)

av Gunnar Ekeving @, lördag, september 09, 2017, 23:03 (890 dagar sedan) @ Harald
Redigerad av Gunnar Ekeving, lördag, september 09, 2017, 23:43

Väg och vatten var tillsynsmyndighet för enskilda järnvägar, spårvägar och tunnelbanor.

ja, VoV var uppenbarligen tillsynsmyndighet både 1958 och senare, även om Kungl Järnvägsstyrelsen (SJ) ansåg sig kunna bestämma även över enskilda järnvägar när det gällde t ex signalering mot banan vid plankorsningar med vägar.

Järnvägsinspektören Fredriksson på VoV fungerade också lite som konsult till EJ när det gällde lokinköp och andra maskintekniska frågor. Just 1958 var det t ex aktuellt med rådgivning till DONJ angående dieselloksköp (en ritning på ett SCHOEMA Schmalspur-Cardan-Diesellokomotive samt kopior på skrivelser från ASJ till DONJ inkom till VoV). Fredriksson blev DONJ tillverkningskontrollant gentemot ASJ, som ju fick lokomotivordern.

En annan fråga som kom till järnvägsinspektören 1958 var från TGOJ som ville få lämna gränsstation till CTC-sträcka obevakad. Detta tycks ha ordnat sig efter telefonkontakt med VoV och ett "Bäste Broder"-brev till Fredriksson, men själva beslutet om att tillåta ändringen finns inte i akten för ärendet (alternativt att jag missat att fota av just den handlingen).

NBJ ville 1958 få lov att köra dieselloken T21 och T22 enbemannade. Fredriksson gjorde en provtur tillsammans med maskiningenjör Yngve Blomstrand och godkände redan samma dag enbemanning, detta enligt skrivelse upprättad i Nora stad, inkommen till VoV två dagar senare. Antagligen skrev NBJ järnvägsbyrå ut utlåtandet, F skrev på och sedan sände NBJ godkännandet till VoV. Tio år senare meddelar NBJ till VoV att Yngve Blomstrand, som även var baningenjör, skall avgå med pension, och att man utsett två nya chefer som efterträdare. Blomstrand tycks för övrigt ha varit anställd vid SJ, och hade antagligen NBJ-uppdraget som bisyssla.

1951 var Gunnar Lundberg ban- och maskiningenjör vid NBJ, och skadades när motordressinen fick framaxelbrott och spårade ur. Överbanmästare Persson dödades vid urspåringen. "Polisutredning pågår" meddelar NBJ till järnvägsinspektören. Tidigare samma år anmälde Lundberg en annan olycka till VoV; det var en stationsföreståndarfru som kastat sig framför ett godståg. Rälsbussföraren som körde motorloket backade och kvinnan togs ombord på tåget, men överlevde dessvärre inte.

I september 1957 ville NBJ ha järnvägsinspektörens "ärade godkännande" att få köra extra godståg med SJ 800 hkr dieselhydrauliska MAK-lok. I början av samma år hade Blomstrand skrivit till järnvägsinspektören och begärt godkännande att provköra ett inhyrt MAK 600 hkr dieselhydrauliskt ånglok (ja, det står faktiskt ånglok; tydligen hade Blomstrand eller hans sekreterare drabbats av tillfällig förvirring). Loket fanns på SNJ, och skulle komma till Nora två dagar efter att Blomstrand skrev till VoV, så man kan anta att tillståndsfrågan sågs som en ren formalitet.

Källa: VoV handlingar i Riksarkivet


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum