Järnvägsinspektör? (DONJ och NBJ diesellok, TGOJ CTC) (Järnvägspersonal)

av Kjell Aghult @, söndag, september 10, 2017, 08:26 (795 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

ja, VoV var uppenbarligen tillsynsmyndighet både 1958 och senare, även om Kungl Järnvägsstyrelsen (SJ) ansåg sig kunna bestämma även över enskilda järnvägar när det gällde t ex signalering mot banan vid plankorsningar med vägar.

Som sektormyndighet (Departementsuppdrag?) fastställde SJ även privatbanornas Säo: Står på försättssidorna i både 1879 och 1921 års utgåvor: Från 1936 ensades föreskrifterna och från 1941 gällde enbart SJ Säo. Dock med en specialbilaga för enbart privatbanorna, det s k
EJ-tillägget. Slopat i 1947 års Säo. Kvarvarande skillnader stöptes då om till lokala
undantagsregler.
Jag undrar varför EN myndighet skulle skriva regler och en annan granska deras
tillämpning.


En annan fråga som kom till järnvägsinspektören 1958 var från TGOJ som ville få lämna gränsstation till CTC-sträcka obevakad.

Det gällde Skogstorp och Nyköping S, slutpunkter för TGOJ första fjb-sträcka. De inte
bli obevakade utan fjärrbevakas från CTC-centralen: T ex fjtkl tåganmäla med Eskilstuna C
resp Oxelösund. Senare kallad "Forsmomodellen" efter första sådan SJ-station.


.....Tio år senare meddelar NBJ till VoV att Yngve Blomstrand, som även var baningenjör, skall avgå med pension, och att man utsett två nya chefer som efterträdare. Blomstrand tycks för övrigt ha varit anställd vid SJ, och hade antagligen NBJ-uppdraget som bisyssla.

B. efterträddes av sina två underingenjörer, Olov Linder (ban) och Gustav-Adolf Karlsson
(maskin). Man drog alltså in en ingenjörstjänst.
Vad jag vet var B. SJ-anställd bara 1950-1953, vid dåvarande Maskintekniska byrån (Han tidigare varit miö vid TÖJ). Han och tc Hermansson delade på NBJ "chefsboställe" vid torget i
Nora.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum