Järnvägsinspektör? (TGOJ CTC) (Järnvägspersonal)

av Kjell Aghult @, söndag, september 10, 2017, 13:37 (800 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Termen "fjärrbevakad" var nog ännu inte i bruk, det var väl därför TGOJ skrev att dessa gränsstationer skulle vara "obevakade", vilket ju inte är en helt korrekt beskrivning.

Nej, termen kom långt senare, liksom "lokalbevakad" och "stängd". Jag sökte bara anknyta till dagens. En obevakad station (nu driftplats) är grundmässigt klassad som sådan (Infrastruktur etc). Men utväxlar i vart fall inte för tillfället tåganmälan - del i NSB gamla definition (Den moderna kan jag inte).

Saltsjöbanan verkar ha använt ett liknande upplägg mellan Saltsjö-Duvnäs och Neglinge under ett års tid 1938 - 1939 när Saltsjö-Duvnäs blivit fjärrbevakad från Neglinge men det ännu inte fanns linjeblockering på sträckan. Om ett tåg på väg från Neglinge mot Saltsjö-Duvnäs lämnade kvar vagnar på sträckan skulle man stanna vid infarten till Saltsjö-Duvsnäs och anmäla detta till ställverksvakten i Neglinge

Tjänstgjorde två personer? Fjtkl för Saltsjö-Duvnäs och "ställverksvakt" för Neglinge lokalt? Bas i tåganmälningssystemet är ju två oberoende aktörer (Linjeblockering saknades ju än på denna
SSnJ-del): Frånsett vissa enklare fall, t ex godsbanor med sth 40 (Dagens system S) och körning mot obevakad vänddriftplats (Vid SJ i år 60 år gammalt, vid t ex GSJ kanske ännu äldre). Men här finns ju nu distans-tkl.

Med tiden fick alltfler grenstationer "Forsmomodellen". Trafikledningar nedbemannas i lågtrafik, flera manöverområden kombineras. Gävlekollegerna tycks först ha upptäckt fällan Kilafors-Söderhamn. Tidvis skulle fjtkl fått "tåganmäla med sig själv". Malmöborna fick så observera saken med Emmaboda-Karlskrona. Man fick justera arbetsindelningarna. Hur man gjorde vid enmanstjänst vet jag inte. Trafikförbud?

"Kvarlämnade vagnar" jag upplevt som en generell regel. Obs anmälan från infartssignalen.
Detta skall förhindra tkl att av misstag avsända ett möteståg.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum