Järnvägsinspektör? (Saltsjöbanan CTL) (Järnvägspersonal)

av Överkörmästaren, söndag, september 10, 2017, 23:54 (799 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

I alla fall i 1967 års säkerhetsordning stod det att "På bansträcka med i bruk varande linjeblockering må ställverksvakt av tågledaren bemyndigas att vidta tillfällig ändring av plats för tågmöte ..." osv. D v s detta erkändes mellan raderna som en del av tågledarens ansvarsområde, med det uttryckliga undantaget för sträcka med linjeblockering i bruk.

ja, man tycks med tiden lagt över en del tågledningsuppgifter från ställverksvakten till den "riktige" tågledaren

Särskilda bestämmelser 1938 Enligt dessa bestämmelser hade ställverksvakten ganska vidsträckta uppgifter när det gällde ledning av trafiken.

Aha, tack!

Det fanns även bestämmelser om bevakning med platsvakt i vissa fall men de var rätt luddiga, eller åtminstone cirkeldefinierade. Tåganmälan skulle endast anordnas "i den mån säkerhetstjänsten kräver sådan". Uppenbarligen använde man genomgående begreppet "platsvakt" i stället för tågklarerare, tågexpeditör eller vad det nu skulle ha stått om det varit SJ. Kanske av löneskäl och/eller för att förenkla utbildningen?


Platsvakt definierades i 1966 års säo som "den person som utför säkerhetstjänst för tåg vid bevakad driftplats". Definitionen av säkerhetstjänst var "arbetsuppgift som kräver tillämpning av säkerhetsordningen".

Ja det var ju klart som korvspad, typ. Men det är ju inte helt ovanligt ens idag, att man måste veta vad något egentligen betyder för att man ska förstå den formella definitionen.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum