§ 100 på Säröbanan (Signaler/säkerhet)

av Kjell Aghult, Sunday, September 17, 2017, 14:44 (1844 dagar sedan)

Denna trafikform (tågmöte på obevakad trafikplats m m) slopades av SJ efter Akkavareolyckan 1956. Men den kvarstod på NKlJ Filipstadslinje och GSJ.

Den förra hade dock då bara godståg, utan reguljära "obevakade möten". Men sådana förstås tänkbara med t ex banarbetståg, likaså "banarbeten framför tåget": Då föraren fick köra bara till mellanplats, begära nytt starttillstånd där. Dock nog mest jämförbart med en SJ vutbana (Dagens system S).

GSJ var ju däremot en utpräglad persontrafikbana. Med länge tidvis tvåtågsdrift. Tillämpades
"§ 100-möten" i verkligheten och i så fall hur länge? Det påståtts att ett morgonmöte i
Järnbrott (vevställverk) skötts av ena (lok)tågets konduktör.

Jag åkte banan i oktober 1964. Semaforerna vid mittpunkten Billdal hade då s k ogiltighetskryss (Jag noterat dem som ´skabbiga´). Ville man underätta förarnas åtkomst av
växlarna för ett "§ 100-möte?"

Fanns i modern tid några tidtabellsböcker på GSJ? Någon sagt mig att "förarna körde efter
grafen, med kompletteringar". Sista känd sådan dokumentation i SJ-arkiven är från 1928.
Tyvärr försummade jag att forska i saken så länge banan fanns.


Hela tråden: