§ 100 på Säröbanan (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, September 17, 2017, 21:20 (1843 dagar sedan) @ Harald

Exempel på order för Järnbrott:

[image]

Det fanns liknande även i Billdal när den stationen var obevakad.

Den 4 december 1953 hade GSJ skrivit till Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och begärt att, från starten av rälsbussdrift 1954, få tillämpa SJ säo 1947 istället för säo 1941. Man ville också ha vissa undantag, t ex

* "som hitintills få upprätta tidtabellsboken i grafisk form med å baksidan åtryckta bestämmelser"

* att när det gällde paragraferna 82:2 om sträckvakter och paragraf 100 få tillämpa bestämmelserna i Krylbo - Norbergs järnvägs säo

GSJ fick den 7 januari 1954 medgivande från VoV att tillämpa SJ säo "med avvikande bstämmelser för GSJ" och detta började tillämpas den 12 juni samma år. Jag har inte hittat exakt vilka avvikelser som accepterats av VoV, men troligen var det enligt GSJ önskemål.

Den 4 juni 1956 skrev Svenska Järnvägsmannaförbundets avd 89 till VoV och undrade om detta med bara grafisk tidtabell var tillåtet, och frågade även om möten på obevakad driftplats var tillåtet "efter § 100 slopande i säo". Det var särskilt möten vid den obevakade hållplatsen Hovås som bekymrade SJMF. Hovås saknade växlar, så mötena gällde att det t ex kunde komma ett motorvagnståg från vardera hållet och kopplas samman i Hovås för att gemensamt fortsätta till Göteborg.

Angående § 100 svarade VoV att det var en missuppfattning att den slopats; GSJ kunde fortsätta som förut även om SJ slutat tillämpa den del av § 100 som gällde möten på obevakad driftplats. Hur det blev med tidtabellsbok eller graf hittar jag vid en snabb sökning inget om.


Hela tråden: