Internationell namnförväxling - en resa till Frankrike!? (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, lördag, november 11, 2017, 15:53 (969 dagar sedan) @ Arne

Jag kan tänka mig att det skulle kunna uppstå förväxlingsproblem också med en resa till Frankrike! ;-)

Citat: Frankrike är en by i norra Offerdal, Krokoms kommun, Jämtland. Byn är belägen vid fjället Oldklumpens fot. Nära Frankrike ligger jordbruksbyn Höjden.

Kanske inte för resande, men i vart fall teoretiskt för styckegods: Byn trafikerades förr
av Olle Sundqvists Omnibustrafik i Kaxås i kommunen (O:s son var framlidne finansmannen Maths O. Sundqvist). Rörelsen kommunaliserad 1980, sagts grundlägga sonens förmögenhet..

S. var SJ samarbetspartner, vilket stod i dåvarande SJF (SJ Föreskrift) 802, Fortaxan: En gammalt (och svårutrotat) uttryck, kanske med rötter i hästtransporten. Tyvärr marknadsfördes detta utbud mycket dåligt. Många trodde därför att dåvarande ASG och Bilspedition hade bättre rikstäckning. Även vagnslast brukade kunna expedieras ända fram: Då inhyrdes från fall till fall en "järnvägsvänlig" åkare.

Korrekt ifylld skulle förr en fraktsedel till Frankrike ange Krokom (Östersund?) som bestämmelseort på spår. Sedan "Vidaresändes med bil till F." i ett då särskilt fält.
Hur det så blev med den s k SIS-fraktsedeln vet jag inte (Gemensam för järnvägs- och bilstyckegods). Jag inte hanterat fraktsedlar sedan trafikelevkursen för 50 år sedan!


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum