Internationell namnförväxling -- om Roma och Romakloster (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, lördag, november 11, 2017, 21:01 (996 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Romakloster hette länge enbart "Roma": Namnbyte per 1952-01-01, inte tågplanebundet.
I SJ-cirkuläret om bytet angavs skälet vara förväxlingar med Italiens huvudstad. Ur en liten närkesvrå kan man undra över frekvensen.
Namnförlängningen var välfunnen, efter en närliggande klosterruin. - - -

Min gissning är att det var Postverket som på grund av förväxlingsrisk med den italienska huvudstaden inte längre ville använda namnet Roma, och att Statens järnvägar hakade på (eller mer eller mindre tvingades haka på).

Den moderna historien kring namnen Roma och Romakloster är lite intressant. Följande har jag lyckats reda ut bl.a. med hjälp av Wikipedia.

Järnvägsstationen anlades 1878 ”på en åker” i utkanten av Roma socken, ca 2,5 km söder om Roma kyrka. Stationen fick namnet Roma. Så småningom växte det kring stationen upp ett samhälle som kom att kallas Roma. Det växte så småningom så mycket att en del av samhället kom att ligga i Björke socken.

1950 verkar det nuvarande tätortsbegreppet ha införts: I en tätort bor minst 200 personer, och det är högst 200 m mellan varje bostad.

I tätorten Roma (den runt stationen) bodde runt 1950 drygt 500 personer. Kring Roma kyrka fanns det då en annan, mindre, tätort som kom att få namnet Roma kyrkby.

1952 bytte alltså postorten och järnvägsstationen namn från till Roma till Romakloster. Som Kjell skriver måste man säga att det var innovativt, eftersom det kloster som avses upphörde som kloster redan på 1530-talet, och ruinerna ligger vid Roma kungsgård, en sedan reformationen statligt ägd gård på landet utanför de båda tätorterna Roma/Romakloster och Roma kyrkby.

(Romakloster blev också namnet på den ”storkommun” som 1952 bildades av 18 f.d. landskommuner (socknar) på mellersta Gotland, bl.a. socknarna Roma och Björke.)

1975 hade de två tätorterna Romakloster och Roma kyrkby vuxit samman, och den nya tätorten som nu alltså omfattade både f.d. stationssamhället och kyrkbyn fick namnet Romakloster. 1995 hade tydligen ett antal bostäder mellan f.d. stationssamhället och kyrkbyn övergivits, för nu blev det åter två tätorter, Romakloster (f.d. stationssamhället) och Roma (nu: kyrkbyn). Vid 2015 års tätortsavgränsning har de åter vuxit samman till en och samma tätort med namnet Romakloster.

Men, lite märkligt är det att myndigheterna inte tycks vara överens. Medan namnet på postorten (numera fastställt av Post- och telestyrelsen, antar jag) och på tätorten (fastställt av Statistiska centralbyrån) är Romakloster, verkar det som Lantmäteriet kallar f.d. stationssamhället för Roma, och så står inte bara på t.ex. Terrängkartan från Lantmäteriet utan också på de vägvisare och ortnamnsskyltar som Trafikverket sätter upp på allmänna vägar. En uppgift på Wikipedia säger att kyrkbyn nu skyltas med ortnamnet Lövsta

Det verkar som om gotlänningarna aldrig riktigt har accepterat namnet Romakloster. Museijärnvägen GHJ:s station i tätorten Romakloster heter Roma. En hållplats på linjen vid korsningen med en liten väg till klosterruinen heter Roma Kungsgård
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum