"Trafikplats" och "driftplats" i säo (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, februari 10, 2008, 19:40 (4321 dagar sedan) @ tuff-tuff

Dagens trafikplatsbegrepp på? Har det tillkommit senare? Det som tycks vara en samlingsbenämning för stationer, hållplatser, linjeplatser, hållställen, bangårdsområden och vissa andra platser?

I säo används trafikplats sedan 1973, då termen ersatte driftplats.

Förklaringar av trafikplats:
1973-1994: "gemensam benämning på station, lastplats och hållplats".
1994- : "gemensam benämning för station, linjeplats, hållplats och hållställe".

Termen driftplats användes i säo från 1924 till 1973. Förklaringar:
1924-1934: "gemensam beteckning för station, blockpost, lastplats, hållplats och signalplats".
1934-1959: "gemensam beteckning för station, blockpost (även automatisk), lastplats, hållplats och signalplats".
1948-1959, vid SJ:s smalspåriga bandelar: "gemensam beteckning för station, tågplats. lastplats, hållplats och signalplats".
1959-1973: "gemensam benämning på station, lastplats och hållplats".

Förr skilde man mellan drift (tekniska frågor) och trafik (komersiella frågor). (Den tyska järnvägen upprätthåller fortfarande denna skillnad: drift = Betrieb och trafik = Verkehr.) I slutet av 1960-talet tyckte kanske någon att det här med järnvägsdrift lät gammalmodigt. 1971 (var det väl?) bytte SJ:s driftavdelning namn till trafikavdelningen, och det var väl den förändringen som också gav avtryck i 1973 års säo.

Alltså: När trafikplats användes före 1973, var det fråga om någon administrativ term med avseende på platsens bemanning, ekonomiska betydelse etc.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum