Roslags näsby stationshus (Byggnad)

av John T ⌂ @, måndag, december 11, 2017, 19:53 (937 dagar sedan) @ Per Wirback

Nya dörrar i samma stil, ja tack, men bevara dörrstängarna från Jernbolaget Eskilstuna
om de finns kvar.


ULJ avser inte att bygga något mer stationshus, och är inte ett dörrstängarmuseum.

Med detta förvisso inte sagt att vi på ULJ inte skulle kunna ha nytta av några äldre dörrstängare för eventuella framtida kompletteringar på ett par av våra befintliga äldre stationshus. Men det förutsätter att dessa äldre doningar i så fall är i gott eller i realistiskt renoverbart skick. Om sådana finns att ta över från just Roslags-Näsby får visa sig, det har låg prioritet för närvarande och ett par äldre dörrstängare finns dessutom i drift i stationshuset i Marielund. (Dessa är dock inte från Jernbolaget i Eskilstuna, utan från Folke Arleij Järnbolag i Stockholm.)


John Thoweman
ULJ Banantikvarie


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum