Hovsta - än en gång (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, tisdag, februari 13, 2018, 06:27 (883 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Enkelspårsdrift med linjeblockeringen UR bruk beviljades bara inte. Ingen hade rutin på det.
Och lyckligtvis förekom inga sådana missöden! (Jag hört talas om särfall senare).”[/i]

Det skrev alltså du och då undrade Bobo L varför, det är väl det vi ska diskutera :-)

Jag menar mig ha angett att saken ansågs för sällsynt att "tas från hyllan". Extra fortbildningen på TGOJ (Gusselbyfallet) är redovisad. Inkopplingen av (första) datorställverket i Hallsberg 1987 - med olika provisorier - bereddes i en särskild arbetsgrupp. Bl a skulle (det än gamla) linjeblockets anslutningar flyttas över
från gamla till nya ställverket. Ingen berörde ens att ta någon linjeblockering ur bruk. Omkopplingen fick ske av ett linjespår i sänder med fullsignalerad enkelspårsdrift på det
andra.

Det fungerade bra. De oväntade störningarna kom i det inkopplade dataställverket, med bl a
långsamma processer. Detta trots att de båda datateknikerna tidigt i uppbyggnaden måst
få övertidsdispens.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum