Hovsta - än en gång (Järnväg allmänt)

av S-O Strand @, Herrljunga, tisdag, februari 13, 2018, 08:58 (878 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Enkelspårsdrift med linjeblockeringen UR bruk beviljades bara inte. Ingen hade rutin på det.
Och lyckligtvis förekom inga sådana missöden! (Jag hört talas om särfall senare).”[/i]

Det skrev alltså du och då undrade Bobo L varför, det är väl det vi ska diskutera :-)

Jag menar mig ha angett att saken ansågs för sällsynt att "tas från hyllan". Extra fortbildningen på TGOJ (Gusselbyfallet) är redovisad. Inkopplingen av (första) datorställverket i Hallsberg 1987 - med olika provisorier - bereddes i en särskild arbetsgrupp. Bl a skulle (det än gamla) linjeblockets anslutningar flyttas över
från gamla till nya ställverket. Ingen berörde ens att ta någon linjeblockering ur bruk. Omkopplingen fick ske av ett linjespår i sänder med fullsignalerad enkelspårsdrift på det
andra.

Linjeblockering ur bruk §71 tillämpades vid inkopplingarna av ställverk 85 i Herrljunga, Falköping och Skövde åren 1993-1995. Det sannolikt sista tillfället då §71 tillämpades var vid ställverksbranden i Varberg i januari 2002 då växlarna i Varberg klovades och linjeblockeringen togs ur bruk på sträckan Värö-Hamra.Jag utfärdade själv aktuella säkerhetsorder vid det tillfället och det som komplicerade ordergivningen var att Varberg var gränsstation mellan sträcka med dubbelspår och sträcka med enkelspår. På sträckan Varberg-Hamra räckte det alltså med blankett S14, medan det på sträckan Värö-Varberg krävdes två blankett S14 och en blankett S7. Tågklarerarna vid det tillfället fick särskild utbildning, men från förarsidan var osäkerheten stor och ordergivningen var komplicerad eftersom S7 och S14 inte kunde ges per telefon på blankett S16 utan skulle ges "i hand". Varbergstrafikeringen avlöpte dock utan tillbud, men något år senare togs ett beslut av Banverket Trafik att §71 inte längre fick tillämpas. Den fanns dock kvar i SJF 010 ända tills den gick i graven år 2009.

St


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum