Arbetslös i Skara 1957. Tp i Pt (Fordon: vagnar)

av Leif B @, onsdag, april 11, 2018, 06:38 (823 dagar sedan) @ Kjell Aghult

När slutade man med loktåg på Västgötabanan? Jag flyttade till Göteborg 1958 och då tror jag man bara körde med rälsbussar. Användes f.ö. Tp i persontåg på VGJ?

Formellt 1957-06-02. Men viss övergångstid kan ha förekommit p g a fordonsleveranserna. Man
hade använt Tp i persontågen. Man kan jämföra vagnplansbehoven 1956-10-15 och 1958-02-15:

Utgångna litt blev Bop (41 ordinarie vagnar), Bp (4 st), DF10p och DFo12p (1 st vardera). Samt
särlingen Xo4p (Trollhättebanan).

Utökade litt blev YBo5p (6 > 22 turer) och UBFo3yp (4 > 14 dito). Nyare fordon fanns alltså
även förut, även 2 UDFo13p och 1 UFo1p (Oförändrat antal).

Vissa äldre fordon fanns kvar även 1958: T ex Yo3p (1 tur), Yo1p (4 dito), UBFop (6 dito)
och UFp (6 st).

Det finns en artikel om Tp-loken i ett gammalt nummer av Jernvägsnytt (AGJ:s tidning). Fritt ur minnet så tog Tp-loken över all persontågskörning från ångloken under 1954-55. (D v s loktågen, rälsbusstågen påverkades inte.) Det måste betytt att man byggde om alla personvagnar med egne värmepanna i stället för ångvärme? Dessutom gick det Tp-lok i godståg men blandat med ånglok.

Under 1957 kom sedan YBo5p-bussarna och tog över alla persontåg från Tp-loken och därefter fanns det aldrig full sysselsättning för 25 Tp-lok! D v s det fanns fortfarande godståg som Tp-loken hade varit lämpliga att dra, men de flesta banor hade för klen räls för Tp. Man kan ju fundera över om två olika delar av Maskinbyrån (lok resp rälsbuss) löste samma problem, modernisering av persontågen på 891-banorna? Eller om trafikminskningen var så snabb under dessa år, att både lok och rälsbussar hade behövts om resandet legat kvar på samma nivå?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum