Tp i Pt mm (Fordon: vagnar)

av Granis @, onsdag, april 11, 2018, 12:43 (822 dagar sedan) @ Anders Jansson
Redigerad av Granis, onsdag, april 11, 2018, 12:58

Vad gäller antal Tp-lok kan noteras att man från början var inställd på att beställa ytterligare 25 lok något år senare. Mitt intryck är att bakgrunden till loköverskottet var bland annat att maskinfolket hade dålig kontroll på banstandard.

En annan orsak till loköverskottet tycks ha varit att man på början av 1950-talet saknade erfarenheter vad gäller kilometerprestation och tillgänglighet för diesellok. Man synes i princip ha räknat med att ett diesellok skulle ersätta ett ånglok. I praktiken så ersatte 15 diesellok 45 ånglok på det västra smalspårsnätet och detta utan att dieselloken användes fullt ut.

Många intressanta och "förklarande" teorier och slutsatser där. Frågan är väl vad som hänt om man valt en annan konstruktion för diesellok på smalspår? Boggilok m a o, liknande "Dalahästarna" (SJ litt T2p) då. Men gärna driftsäkrare då; annars hade det nog inte blivit tjugofem -och än mindre femtio- sådana byggda.... Idéer om sådana fanns ju, t ex så ville ju SJ på Gotland (37:e drs) ha sådana, ty där hade man snabbt räknat ut att banstandarden var för låg för Tp-loken.

Hade utvecklingen blivit annorlunda om man valt -och därmed hittat- en sådan konstruktion? Ja, klart är väl att fler banor hade kunnat trafikeras av dessa lok, men å andra sidan hade kanske färre/ mindre upprustningar av smalspåriga banor blivit följden vilket ändå orsakat förfall och behov av kostsamma upprustningar =nedläggning i stället. En annan konsekvens hade kanske blivit att behovet av multipelkörbara lokomotorer blivit mindre, och hur hade det påverkat trafikeringen av banor med ännu lägre standard (än såna som kunde trafikeras med boggidiesellok)? Hmmm..

/ L G


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum