Hässleholms ställverk - driftsäkert? (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, onsdag, januari 07, 2009, 20:34 (4435 dagar sedan) @ BD

Var det driftsäkert?

Ställverksapparaten var något av en prototyp för senare el-el-ställverk, och hade vissa brister. Det faktum att spårledningar saknades gjorde också att anläggningen blev svårarbetad. Tågklareraren måste lämna medgivande till infarter. Detta gjordes med frigivningsfält placerade i en kur på en av plattformarna. Frigivningsfälten påverkade reläer i de små lådor som sitter ovanpå ställverksapparaten.

Det var under 1950- och 1960-talen mycket klagomål från distriktet, stationsledningen och personalen över den krångliga hantering som var nödvändig p g a anläggningens utformning. Likväl dröjde det in på 1970-talet innan SJ investerade i ersättning med ett reläställverk. Man kan jämföra med Lund C, som fick ett elel-ställverk några år efter Hässleholm, och då med en gediget utförd ställverksapparat och spårledningar i samtliga tågspår, så att tågklarerarens frigivning av tågvägar inte var nödvändig. Lundaställverket ersattes av reläställverk ca tio år före Hässleholms!

http://www.ekeving.se/p/Lu/index.htmlLunds signalsäkerhetsanläggningar


Hela tråden:

 

powered by my little forum