Max vagnvikt/dragkraft för ånglok (Järnväg allmänt)

av Sune Nylén @, onsdag, maj 16, 2018, 11:02 (574 dagar sedan) @ Anders_W

I de gamla tidtabellsböckerna del A stod angivet hur stor vagnvikt de olika loken kunde dra.
Nu är du ju inte mycket hjälpt med det, men jag vill understryka att beträffande ånglok gäller de värden du eventuellt får in för KOLeldade lok, och anger den minsta vagnvikt ett lok beräknas kunna dra. Detta var också beroende på de olika sträckorna.För elektrolok gäller den maximala vagnvikt som får tillkopplas ett lok.
Om du sänder din epost adress till sune.nylen@telia.com kanjag kanske skanna några vikter i alla fall


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum