Gick Xoa2 med andra fordon? (Järnväg allmänt)

av Thomas Tell @, Vallentuna, torsdag, maj 17, 2018, 23:46 (742 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Historien är så här.

I samband med elektrifieringen av Stockholm–Göteborg 1925-26 ombyggdes de båda f.d. motorvagnarna 1391 och 1393 1929 för användning i lokaltrafiken till Alingsås. Där gick dessa två X3a/Co1 tillsammans med X3a/CF2 205 i tåg med Co5-vagnar. Efter denna ombyggnad med nya boggier fick vagnarna nummer i motorvagnsserien 203 respektive 204 och senare littera Xoa2. Sommaren 1939 flyttades motorvagnarna till Malmö-Lund för att ytterligare tio år senare flyttas norrut till bl.a. Läggesta-Mariefred.

För att gå tillsammans med motorvagnarna i texten ovan försågs 1930 6 st Co5 med multipelledning. Ångvärmen tog bort och växelströmsbelysning anordnades. Tre år senare försågs även dessa vagnar med resgodsrum och märktes sedan ”tillhör 5 ts”.
I samband med motorvagnarnas flytt till Malmö 1939 återställdes alla Co5-vagnarna utom 4 som sedan gick i lokaltågen i Malmö märkta ”tillhör 10 ts” resp ”manöverledning för Xa2/3”. Littera blev 1940 Co5b vilket ändrades till Co5 efter återställande till normalt utförande 1949.

[image]
Här lämnar ett tåg Göteborg 1930 med de två X3a/Co1 med tre Co5 som mellanvagnar. Från film i SJ arkiv Värtan.
/tell


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum