Bg-ritn Horndals bruk? (Bana)

av Staffan Granath, torsdag, januari 08, 2009, 10:23 (4433 dagar sedan) @ Per-Olov Carlsson

Undertecknad samt ytterligare två generationer har varit anställda på bruket. Någon tråd har aldrig tillverkats i Horndal. Inte någon tunnplåt eller band heller.


tror inte att det är något motsatsförhållande, de produkter som otto stjernquist nämner i sina skrifter avser industrianläggningen horndals bruk som helhet och jag antar att det är dessa som kurt undrar över :-)

inne i själva horndal var martin-stålverket med valsning till stålämnen, känd för sin höga kvalitet sk sur-martin.
i ett tidigare skede (fram tills nya valsverket vart klart) hamrades götet ut till smidesstänger i lancashiresmedjan, svärldens största under ett tak:-) .
därefter i ett för sin tid mycket modern elektriskt drivet valsverk (ett av svänghjulen är idag uppställt som ett monument över bruksepoken.

enligt otto så förekom en viss tillverkning av bandstål för specialdimensioner direkt i anslutning till detta (valsmaskinen är bevarad och utställd i parken)

i horndals bruk ingick även näs verkstäder med sitt valsverk för tunnplåt och plattstål (inte stålband som jag råkade skriva)
fram till 20-talet fanns där även en hytta, det var allt detta flyttande som gav upphov till NMJ och senare NHdJ.
(från hyttan i näs upp till martinverket i horndal, bearbetning till götstål som sedan sändes tillbaks för valsning i näs och sedan slutligen tillbaks för vidare export.
puh vilket flyttande men många tjänade extra på omlastning även om det inte var överbetalt)

det fanns även ett tråddragningsverk knutet till horndals bruk fram till kriget.

men alldeles riktigt, inne i horndalsverket var det ståltillverkning och bearbetning till handelsstål.

intressant att höra av en som länge tjänat bruket, jag m.fl skulle vara intresserd av att höra mer och gärna fotografier, vi försöker hålla minnet vid liv av den tid som flytt:-) ;-)

från morshyttan, en gång del i transportleden


Hela tråden:

 

powered by my little forum