Mycket på gång 2009 hos SH&FSVV, bl.a. i Holm bv-stuga (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Peter Sjöquist @, torsdag, januari 08, 2009, 13:34 (4433 dagar sedan)

Så här en liten bit in på det nya året kan det vara kul att berätta lite vad som är på gång under året och den närmaste tiden.

SH har köpt banvaktsstugan i Holm

Ca 2 km norr om Triabo ligger banvaktsstugan Holm, byggd 1911. Det är en mycket trevlig stuga, som är i det närmaste i originalskick (dvs inte om-/tillbyggd e.d.) och välhållen. Interiört är det en pärla, med många gamla möbler. SH har fått köpa huset med möblemang till ett mycket förmånligt pris genom att lova den förre ägaren, som är född och uppvuxen där, att bevara huset i dess ålderdomliga stil. Det lär ha funnits intressenter som velat ge det dubbla i avsikt att totalmodernisera huset... hu!

Avsikten är att hyra ut stugan sommartid och att i övrigt ha som förstärkning till våra andra övernattningsutrymmen m.m. höst och vår. Den ganska stora tomten, som de senaste åren blivit något vildvuxen, ska röjas av och på sikt kommer planteringar m.m. att återskapas. Info om uthyrning och priser kommer på SH:s webbsida när vi formellt har tillträtt fastigheten inom kort.

En bild på stugan finns här: Banvaktsstugan i Holm
(Foto taget av Olaf Lindström i december 2008)

Lätt-upprustning Hultanäs-Triabo

Röjningsarbeten har påbörjats inför att göra en viss upprustning av sträckan Hultanäs-Triabo under året. SH fick under 2008 tilldelat ett bidrag på 60.000 för åtgärder på sträckan. Dessa kommer att användas till slipersbyten i skarvar och på svaga punkter samt viss anskaffning av utrustning och hemtagning av material.

Fortsatta arbeten med stationsmiljön i Virserum

Lagom till den interna nyårsfesten i Virserum stn kunde delar av bangårdsbelysningen tändas provisoriskt efter att stolpar och blanktråd återuppsatts eller reparerats. Detta har även medfört att godsmagasinet återfått fast elanslutning. Magasinet med tänd ytterbelysning, som inte varit i drift på många många å, är ytterst mysigt en kall vinterafton.

Utökad söndagstrafik Hultanäs-Åseda

I sommar blir det tågtrafik 7 söndagar, samma säsong som dressinuthyrningen i Åseda. Samma upplägg i övrigt som 2008 rälsbuss+cafévagn. Därutöver något evenemangståg och "lokaltrafik" Virserum-Hjortöström vid Virserums marknad.

Arbetshelger m.m.

Nu under vintern gör vi en kampanj med röjning längs banan. Några bilder finns på grannforumet 3D-Tåg. Eldfängt reportage på 3D-Tåg. [Viss ironi- och sarkasmvarning utfärdas!] Man kan kombinera röjning med trivselaktiviteter som korvgrillning när mörkret börjar falla...

Andra helgen varje månad är det "officiell" arbetshelg, i praktiken var 14:e dag. Även långhelger finns vi på plats och vårens arbetsvecka blir vecka 15, dvs direkt före och under påsk. Kalender för arbetsdagar m.m. här. Välkomna på besök! Eller varför inte bli "banvakt" och vara fadder för en sträcka på 3 km? Vi omstartar nu banvaktssystemet i samband med att SH tar ett visst ansvar även för bandelen Hultsfred-Virserum, se nedan. Intresserade får mer än gärna höra av sig till mig!

Hultsfred-Virserum

FAS och SH har tecknat ett avtal om driftverksamheten på sträckan från Björkudd till Virserum. Avsikten är att möjliggöra vissa underhållsinsatser och för SH att utföra transporter m.m. på sträckan. FSVV:s (Föreningen Smalspårets) dressinuthyrning mellan Björkudd och Målilla sanatorium berörs inte, mer än att SH:s och FSVV:s samarbete kan utökas genom att SH kan hjälpa FSVV med transporter och arbetsfärder på sträckan, t.ex. vid röjningsarbeten.

FAS är liksom tidigare infrastrukturförvaltare enligt järnvägslagen. Löpande förvaltaruppgifter och trafikledning, liksom besiktningar, utförs av SH. För transporter och tjänstgöring som tillsyningsman m.m. gäller SH:s tillstånd som järnvägsföretag.

Under 2009 kommer en del röjningsinsatser att ske, inte minst längs allmänna vägar och vid plankorsningar. I övrigt kommer en besiktning att göras för att bedöma vilka mest akuta insatser som behövs för att hålla sträckan farbar för enstaka arbetsfärder (växlingsrörelser). Ett brevlådeutskick görs i januari till de närmaste grannarna som ett led i att skapa kontakter längs sträckan och berätta om vad som är på gång.

Sammantaget medför avtalet inte att några underverk kommer att ske, men däremot kan vi så sakteliga ta hand om bandelen på liknande sätt som har medfört att banan hålls öppen från Virserum och söderut.

Väl mött 2009!

PS. SH har ny adress till sin hemsida, www.smalsparet.nu/sh . Och FSVV på smalsparet.nu kommer att få en helt ny och modernare sajt inom kort!


Hela tråden:

 

powered by my little forum