Järnväg på Styrsö? (Järnväg allmänt)

av Granis @, måndag, juni 11, 2018, 13:45 (759 dagar sedan) @ Anders Hallingberg

"Trallbanor" för byggarbeten var nog ganska vanliga förr. Åtminstone vid större byggen. Det var ju t ex därför Island fick sin "hamnjärnväg" i Reykjavik, en järnväg som hade (ång)lok t o m. Varav alla två finns bevarade :-)

Från Grönland har jag sett bilder på spår vilka användes av fiskeindustrin, och det förekom också på fler ställen/ fler öar. Och så fanns det naturligtvis industribanor. För gruvor (på Spetsbergen t ex) och kalkbrott (Bohus- Malmön och flera på Gotland exempelvis). Där en del -som de två sist nämnda- var så pass stora att de alltså hade lokdrift. Men annars var det nog mest hand (och häst?) kraft som gällde på dylika.

/ L G


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum