Da 812 till SKÅJ (Järnvägsmuseet informerar)

av HP @, måndag, juli 30, 2018, 18:15 (812 dagar sedan)

Hej!
Härmed meddelas att SKÅJ övertar elloket Da 812 från JVM. Loket är komplett och kördes några år i mitten av 2000-talet, men är i behov av korg- och hyttgolvsrevision, det var tekniskt i gott skick när det ställdes av.

JVM har bedömt att Da 820 och 888 räcker för JVM:s behov, och även reservdelar har vi gott om. Som ett led i uppgörelsen tar vi över transformatorn från Da 887 som SKÅJ avser att skrota.

JVM önskar SKÅJ lycka till med Da 812, som SKÅJ planerar att göra trafiklok av.

Henrik R, JVM


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum