Linjebeskr. Gårdsjö-Håkantorp, 60-tal -- Frågor, kommentarer (Järnväg allmänt)

av Calle Wickberg @, tisdag, augusti 07, 2018, 23:52 (773 dagar sedan) @ Calle Wickberg

Några kommentarer och blandade frågor till de föregående inläggen med linjebeskrivning:

Jag har efter nio års tjänst i Lidköping hyfsat bra linjekännedom på banan i fråga. Det är lätt att känna igen sig och man kan väl å ena sidan konstatera att det inte hänt så mycket, det är exempelvis fortfarande som bäst två gröna in till huvudspåren 5, 6 och 7 i Mariestad, å andra sidan har det egentligen hänt en hel del, trots att Kinnekullebanan väl får anses vara gammalmodig med dagens mått mätt.

- STH på banan har höjts från dåtidens 90 till nuvarande 100. Detta skedde på tidigt 1990-tal (1992?).

- Ett antal hållplatser har lagts ned: Lidköping-Esplanaden (1993, ersatt av Framnäs City) Tomtehagen (1974), Russelbacka (när?), Bryne (1987), Smedtofta (1987).

- Fagerlid var lastplats med påstigningsmärke. När försvann resandetågens uppehåll i Fgr? Lastplatsen överlevde ganska länge - till 2002 (?).

- Vid vägkorsning "Hällekis", vid Hällekis hållplats, anges att "Bommarna kan lyftas av tågpersonal...". Detta känns som en specialare. Förekom liknande på andra platser? Hlk och vägskyddet ligger ju på linjen...

- På 1970-talet (1979?) tillkom Järpås Akron, mellan Stora Levene och Järpås, som lastplats. Den slopades i december 2006.

- Vid Truve finns bevakade grindar sommartid. Det finns en badplats här och det torde vara den stora gångtrafiken vid denna som föranleder bevakningen. Jag hittar inget annat exempel på detta i hela tidtabellsboken!

Vet någon när dessa bevakade grindar försvann, och hur många fler exempel på detta fanns i landet så här sent?

- Lugnås, Råbäck, Källby och Lovene var stationer 1969. Ingen av dessa finns kvar som station idag.


Ekevings sidor finns en grafisk tidtabell från 1971. Där finns inte Rbk angiven som station, den torde alltså ha försvunnit omkring 1970. Jag blev lite förvånad över att Rbk var station efter breddningenav banan, det trodde jag i min enfald inte. Jag vet dock att det finns synliga rester av ett normalspår till invid plattformen i Rbk, men hade utgått från att Rbk var lastplats.

Fråga: Användes Råbäck i någon utsträckning som station eller var där normalt ständigt obevakat? I 1964 års graf tycks det ligga ett möte i Råbäck på vardagar.
Att den försvann såpass tidigt torde väl tyda på att behovet egentligen var ringa. Vilket var slopningsdatumet? Har någon mer info om Råbäck vid denna tid vore det kul att se eller höra!

[image]
Råbäck år 1968. Bild från Samlingsportalen (Jvm.KDAD0036)


- Stora Levene är lastplats i såväl 1964 som 1971 års grafer. Vid breddningen av banan byggdes ett nytt, mindre men modernt "stationshus" i Stora Levene. Tydligen ansåg man att det fanns ett behov av detta. Bilder finns bl a på samlingsportalen.

Gissningsvis var där också bemannat - men vad hade personalen för uppgifter? Biljettförsäljning och styckegodshantering? Hur vanligt var det med bemanning på platser, som inte klassades som station vid denna tid? På en bild som tidigare figurerat i detta forum syns stationshuset år 1980 med igenbommade fönster. Gissningsvis upphörde alltså eventuell bemanning på 1970-talet. Men när?

[image]


Denna bild, från Samlingsportalen (Jvm.KDAE06794), är tagen 1960. Här syns vev för bommar. Vägskyddet i Stora Levene anges dock som automatiskt i linjebeskrivningen. En arbetsuppgift mindre för platsvakten i Stlv?


//C.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum