Plankorsningar bevakade endast under sommaren (Järnväg allmänt)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, augusti 08, 2018, 09:13 (603 dagar sedan) @ Calle Wickberg
Redigerad av Gunnar Ekeving, onsdag, augusti 08, 2018, 09:19

Intressant att det så sent fanns grindbevakning sommartid i Truve. Liknande fanns på 1950-talet vid Säröbanan och ännu på 1960-talet någonstans längs sträckan Växjö - Västervik. Malmö - Limhamn hade vid Ribersborg enkla bommar som endast fälldes sommartid och som jag tror sköttes av badvakter. Detta pågick så länge det fanns nämnvärd trafik på linjen.

Sommargrindbevakningen i Truve nämns även i 36 trafiksektionens tidtabellsbok del A från 1949

SJK-skriften Järnvägsdata uppger att Råbäck var station fram till 1970. Samma år övergick Fagerlid från att vara håll- och lastplats till enbart lastplats. 1988 upphörde dock även godstrafiken, och växlarna i huvudspåret togs bort 2002. Allt enligt Järnvägsdata.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum