Linjebeskr. Gårdsjö-Håkantorp, St. Levene (Järnväg allmänt)

av Gunnar Olson @, söndag, augusti 12, 2018, 00:46 (698 dagar sedan) @ Calle Wickberg

Gissningsvis var där också bemannat - men vad hade personalen för uppgifter? Biljettförsäljning och styckegodshantering? Hur vanligt var det med bemanning på platser, som inte klassades som station vid denna tid? På en bild som tidigare figurerat i detta forum syns stationshuset år 1980 med igenbommade fönster. Gissningsvis upphörde alltså eventuell bemanning på 1970-talet. Men när?[/bTraf]

Stora Levene förändrades 1962 infrastrukturellt från station till håll- och lastplats. Samma förändring trafikalt, d v s till "platsvaktsstation" brukade än ske samtidigt.
Platsvakten drev ett slags "närbutik" för lokala biljetter och frakter. Mer komplicerade
sådana ärenden sköttes av överordnad station, som också var redovisningsansvarig. Växling
och hantering av tyngre styckegods sköttes av konduktörerna.
Naturligtvis var plv-tjänsterna känsliga för sjunkande trafiksiffror. Och även bussföretagen
på landsbygden fick inskränka p g a bilkonkurrensen.
Stlv tycks ej ha varit kombinerad järnvägs- och postanstalt (Än ganska vanligt). Platsen
avbemannades 1967-05-28.

Denna bild, från Samlingsportalen (Jvm.KDAE06794), är tagen 1960. Här syns vev för bommar. Vägskyddet i Stora Levene anges dock som automatiskt i linjebeskrivningen. En det fanns någon ritning.

Bommarna automatiserades 1962, samtidigt med förändringen ovan.

En sann SJ-historia är när St. Levene (i skrift) troddes ligga i franskområdet och
heta "Saint-Levène". Platsen efterlystes hos både franska och belgiska godstariffcentralerna
som var ambitiösa nog att leta t o m bland nedlagda stationer! SJ-kollegerna kallade också den vållande en tid efteråt "Saint-Levène!"


Stort tack för detta, det bringade viss klarhet för mig.

Intressant att Stlv var station såpass kort tid - och det nya stationshuset tycks ju bara ha varit i bruk som sådant i cirka fyra år?

Jag får det till nio år (1958-1967), som expedition och resgodsmagasin användes. Kanske väntsalen användes också en period efter att platsen avbemannats?


Jag får för mig av något som skrevs som kommentar i denna tråd tidigare, att även Hällekis kan ha varit något mer än hållplats även efter breddningen av banan. Stämmer detta?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum