Frågor om VGJ 4 / S5p 3094 (Fordon: lok)

av Conny Sernfalk, lördag, januari 10, 2009, 17:13 (4203 dagar sedan)

Ser över mina uppgifter om loket. Har några frågor...

1 Har en uppgift att loket fanns i Växjö 1957-10 (strax efter att skrivelse från Fsbr angett att loket ska iordningställas som beredskapslok). Kan platsangivelsen vara korrekt. Var inte loket troget Västergötland hela sin existens? Vad säger Krister Persson / Anders Jansson / Stig Lundin som besitter stora kunskaper o har tillgång till olika källmaterial?.

2. Hur ser lokets olika pannbyten ut?
Enligt Stig Lundins eminenta hemsida anges att panna 2228 fanns ilagd loket (dock inga tidsangivelser) Pannan var VGJ 3 ursprungspanna.
Har själv uppgift som kommer från SJ att Panna 2419 blev ilagd loket vid Kalmars stora revision av loket 1950-01. Den bör sitta kvar i loket.
Enligt Stig Lundisn hemsida anges pannan vara tillverkad 1950. Enligt annan källa 1949. Vad är korrekt?

3 Hur länge var loket i tjänst vid SJ? När blev det avställt?

4. Var fanns loket mellan 1957-1959? 1959 kom det att hyras ut till Mariestad (Katrinefors). Var loket i tjänst dessa år eller blev det konserverat och redan då placerad i Skara lokstall / annan plats?
Efter att låket återvänt till SJ 1961 ställdes det upp enligt flera källor i Skara lokstall. Blev loket då konserverat eller erhöll mindre beredskapsrevision.

5 När togs loket i drift på SkLJ efter att man övertagit loket 1994 och renoverat det?
En eloge till SkLJ som på sin hemsida på ett trevligt och överskådligt sätt systematiskt redovisar (i bild o text) vad som gjorts på loket (och annan materiel) i verkstaden. Är det korrekt att säga att loket sedan august 2007 står som körklar reserv till VGJ 29?

6 Lokets öden under VGJ tiden? Ev ombyggnader, händelser m.m

7 Bifogar bild på loket som jag antar är från Kalmar efter revision 1950-01. Finns även ytterligare bild snett bakifrån. Vem är fotograf och är fotot från Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum? Jag kan inte finna bilden på Gunnar Ekvings sammanställning över Nybergs foton som erbjudits via Tåg.

Finns det kända foton på loket i drift Katrinefors 1959-1961?

[image]

Huruvida loket m.fl andra smalspårsånglok var ett beredskapslok avhandlades i somras i detta forum. Konklusion av detta blev inte helt tydlig, även om troligt är att inga smalspårslok någonsin var formellt beredskapslok (även om flera konserverades och kallades för beredskapsdragkraft).

Å ena sidan fanns alla smalspårsloken kvar i rullarna som driftlok även om dom var avställda/övertaliga samt upptagna i t.ex Str 77/420.
I vissa fall utfördes även konservering på dessa övertaliga lok för att bli en slags driftsreserv. Exempel på detta var bl.a loken i Skara lokstall.

Å andra sidan finns olika skriftliga handlingar från Försvarsbyrån som talar om att vissa angivna smalspårsånglok skall rustas och uppställas som beredskapslok.
Fsbr yttrar sig även över förslag om enskilda 891 lok kan skrotas utifrån försvarssynpunkt. Ibland tillstyrks och ibland inte utan man förslår beredskapsavställning.

Det avgörande för formella beredskapsånglok (i likhet med dito normalspårslok)torde vara om Fsbr belatades ekonomiskt för utförda konserveringar av smalspårslok och övriga kostnder som uppstod.

/ Conny Sernfalk


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum