SäNJ BCo 5043 (Fordon: vagnar)

av Sven Bårström, Järfälla, Friday, September 14, 2018, 10:37 (1659 dagar sedan) @ WS

SäNJ-vagnen hette EBC07b nr 8038 vid SJ från 40-talet. Vid klassreformen 1956 fick den littera AB07a, eftersom den hade tre 1-klasskupéer. Den skaffades av SäNJ (enligt tidigare uppgift 1931) för den genomgående trafiken Stockholm - Nässjö - Kalmar, där den gick tillsammans med en bälgvagn av trä, sedermera SJ EBC07a nr 8037. 3-/2-klassinredningen skilde sig från SJ AB07a-vagnar genom att den bestod i två öppna salonger i stället för SJ-vagnarnas hel- och dubbelkupéer.
8038 förefaller mig byggd i samma tyska konstruktion som OKB-vagnarna (SJ litt BC06b/AB06b, de flesta ombyggda till AB06c med "salongsinredning";). Skillnaden var att 8038 hade Görlitzboggier.
På 50-talet gick vagnen ofta i persontågen Varberg - Borås - Herrljunga - Uddevalla, och där åkte jag i den då och då. Jag minns ganska väl den lite udda skarvslagsrytmen från boggierna med deras stora axelavstånd (3,6 m) jämfört med de flesta vagnarnas kortare 91-, 96- eller 07-boggier.
Trots boggitypen hade den Kunze-Knorr-P-broms och tilläts bara gå i 100 km/h. Det kan i och för sig tyda på att den inte skulle vara rammsäker som de liknande OKB-vagnarna, men jag undrar om det verkligen var fallet. Vad skulle skilja dess grundkonstruktion så väsentligt från OKB-vagnarnas?
Sven B

--
Sven B


Hela tråden: