SäNJ BCo 5043 (Fordon: vagnar)

av Sven Bårström, Järfälla, Sunday, September 16, 2018, 09:38 (1838 dagar sedan) @ Thomas Tell

I 1956 års särtryck 77 anges om B015 nr 3426 en normal SJ-utrustning med dubbel skruvbroms (sannolikt 07-boggi), generator- och transformatorbelysning, el- och vaporvärmesystem, alltså en vanlig utrustning för vagnar som ska gå överallt på det vanliga SJ-nätet. Kanske har den varit under revision och ombyggnad vid SJ övertagande av KJ/SäNJ. I så fall kan det möjligen vara rimligt att den numrerats i SJ-serien och benämnts C05 från början.
För EC05/B015 nr 8041 anges en enkel skruvbroms (alltså boggi 91 eller 96) och genomgångsledning för belysning. Det senare är specifikt för de aktuella enskilda banorna. Det motiverar numrering och E-litterering i 8001-81xx-serien. Om den vagnen är byggd 1931, bör det ha handlat om en ny korg och nytt underrede på begagnade boggier.
Litterering och numrering av EBC07a nr 8037 och EBC07b nr 8038 är rimligen på samma sätt motiverade av att dessa vagnar från början hade genomgångsledningar för elbelysning från batteri i resgodsvagnen och alltså var byggda för att kunna gå i tåg på EJ.
Rammsäkerheten hos 8038 har alltså i de handlingar vi noterat markerats först i 422 från 1962. Vi ser samtidigt att redovisningen av rammsäkerheten har varierat mellan några olika skrifter genom åren. Troligen är en del av detta felaktigt (sannolikt vad gäller AC02c) eller möjligen följden av omdefiniering av rammsäkerhet. 1944 års vagnlära funderar ju ganska kortfattat om konstruktionsprinciperna för vagnskorgar.
Sven B

--
Sven B


Hela tråden: