Bommars längd (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, måndag, september 24, 2018, 23:14 (655 dagar sedan) @ Olof W

Var överhuvudtaget järnvägsövergångar vid industriområden försedda med bommar? Industriområde får mig att tänka på vägar och spår med begränsad hastighet. Frågan är om man brydde sig om att sätta upp andra vägskyddsanläggningar än varningstavlor. Eventuellt kanske grindar som tågpersonalen stängde under växling vid industriområdet.

Vänliga hälsningar
/Olof

Ja, det var ovanligt med bommar vid industrispår. I förteckning över skyddsanordningar vid SJ plankorsningar 1940 finns det sist i listan för varje bansektion en uppgift om korsningar vid industrispår, hamnspår och liknande. I några fall förekom faktiskt bommar vid sådana spår. När jag slumpmässigt klickade på två ställen på kartan fick jag upp sådana korsningar i Uppsala och Notviken.

Jag har ett svagt minne av att ha sett (med egna ögon eller på bild) en korsning med industrispår där det bara fanns fällbom på ena sidan av spåret. Det skulle exempelvis kunna ha varit ett spår framdraget som gatuspår över en fabriksgård men där infarten skedde från en parallellgående väg via en öppning i staketet runt området.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum