SäNJ BCo 5043 som kursvagn till Stockholm (Fordon: vagnar)

av Gunnar Olson, Friday, September 28, 2018, 15:10 (1705 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Ännu i juni 1939 avsåg man alltså utifrån vad som står i tidtabellen att köra hela trafikåret 1939-40; att sedan andra händelser av världspolitisk karaktär kom emellan är en sak som tidtabellsläggarna inte gärna kunde sia om.


Att kriget i Europa skulle komma trodde nog de flesta, men de visste förstås inte exakt när.


Nu börjar vi komma OT, men jag vill nog i a f delvis anmäla avvikande uppfattning här; att det fanns en risk - t o m en ganska stor sådan - var folk medvetna om, men ännu i augusti 1939 finns i flertalet tidningar artiklar som såväl på nyhets- som ledarplats andas optimism om att det ändock ska gå att de-eskalera spänningen.

(Jag skrev min magisteruppsats för 17 år sedan just på svenska tidningars hantering av upptakten till, och inledningen av det som vi nu känner som det andra världskriget, så jag tillbringade den gången ett par månader med att plöja igenom svenska dagstidningsartiklar från sommaren och hösten 1939. Intressant, men knappast något jag skulle göra om...)

Jag böjer mig för sakkunskapen.


Hela tråden: