Följtåg -- tåganmälan m.m. (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, lördag, oktober 20, 2018, 00:05 (701 dagar sedan) @ Ulf Pålsson
Redigerad av Ulf Pålsson, lördag, oktober 20, 2018, 00:11

Efter att ha studerat Haralds inlägg med de intressanta tidtabellerna från 1937 på UVHJ och noterat den Säo-hänvisning som finns där, fick jag anledning att bläddra en extra gång i Säo-samlingen. Och det visade sig att bestämmelser om ett efterföljande tåg på samma sträcka i princip i ”samma” tidtabell fanns redan i det 1935 utgivna tillägg 3 till 1934 års Säo, den som från 1936 gällde även vid enskilda järnvägar. (Däremot dök inte termen ’följtåg’ upp i Säo förrän 1941.)

Det efterföljande tåget (följtåget) skulle bestå av rälsbuss med eller utan släpvagn. Fram till 1941 kunde dock, ifall det föregående tåget bestod av en rälsbuss med eller utan släpvagn, det efterföljande tåget i stället bestå av en lokomotor som drog på vagnvikt upp till 80 ton.

Tåganmälan för det föregående tåget (= 01) och det efterföljande tåget (följtåget, = 03) på sträckan från A till B utväxlades på följande sätt:
-- B lämnade gemensam klart-anmälan till A: ”klart 01 och efterföljande tåg 03”.
-- A lämnade ut-anmälan till B, först: ”01 ut, tåg 03 följer”, och sedan: ”03 ut”.
-- B lämnade gemensam in-anmälan först när både 01 och 03 kommit till B: ”01 in och efterföljande tåg 03 in”.

1941 ändrades formuleringen ”efterföljande tåg 03” till ”följtåg 03”. Det bestämdes också att s.k. villkorlig klart-anmälan (senare kallad ’då-klart-anmälan’) inte fick användas i samband med följtåg.

Enligt 1947 års säo skulle följtåg förekomma endast undantagsvis. De detaljerade bestämmelserna om följtåg slopades i Säo och i stället hänvisades till ”medgivande från styrelsen” som man får anta innehöll erforderliga detaljerade regler. Detsamma gällde från 1948 enligt Säkerhetsreglemente för smalspåriga järnvägar (Sär).
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum