Signalering vid följtåg. USA (Signaler/säkerhet)

av Leif B @, lördag, oktober 20, 2018, 12:24 (655 dagar sedan) @ Kjell Aghult

På den tiden då följtåg användes var man tvungna att visa för både stations- och banpersonal att ytterligare tåg i samma körriktning var att vänta, resp. att detta var det sista tåget i konvojen.

Använde man någon särskild markering i tågets fram- resp. bakände för att göra detta?...

Något sådant förekom i gamla dagars USA. Vars grundläggande Säo-tänk var ett slags "förbättrad § 100". Tåg 001 kunde uppdelas i 1st, 2nd och t o m 3rd 001, framförda på siktavstånd. "Deltågen" behövde inte nödvändigtvis ha identiska möten: Tågledaren kunde vid behov orderge
tåg 004: "Meet 2nd no 001 at X". Kanske då tillägga "Engine 888". Loknumren
kunde alltså ibland användas för tågmöteskontroll. De målades därför stora.

I ett känt exempel förde 1st (och ev 2nd) 001 grön + vit följtågsflagg på lokets rökskåp. Sista
sektionen förde två vita flaggor. Nattetid samma lyktsken.

Följtågssystemet medverkar i någon av filmversionerna av "Den stora lokomotivjakten".
"Rebelltågets" folk vill köra iväg efter tågmöte men hejdas av någon: "Ser ni inte att 003 visar följtågssignal? Det framförs idag i två sektioner. Har ni inte läst tågledarorder 777?".
"Rebellen" återvänder besviken till sin grupp: "Fiendens extratåg blockerar linjen".

Det vanliga i USA var dock att använda gröna flaggor för deltåg ("sections" ) av samma tåg utom sista deltåget som inte hade några flaggor. Deltågen hade per definition samma möten* men, som du skriver, kunde tågledaren ("the dispatcher" ) flytta möten med order ("train orders" ).

Vita flaggor markerade extratåg ("Extras" ) som per definition inte hade någon tidtabell, utan själv fick se till att hålla sig ur vägen för alla tåg med tidtabell genom att gå undan på sidospår ("take siding" ) på någon lämplig station. Det var tågbefälhavarens ("the conductor" ) uppgift att avgöra när det var dags att hålla sig ur vägen och se till att alla växlar för huvudspåret låg rätt för det mötande eller förbigående tåget. Föraren hade också ansvar att kolla alla möten och det var naturligtvis bokstavligen livsviktigt att båda hade rättgående klockor. Det är därför man ibland i filmer ser hur tbfh och föraren jämför sina klockor. I det amerikanska systemet ("timetable and train order operation" ) fanns inga tågklarerare på stationerna som håller reda på mötena. På stationerna fanns ibland en telegrafist ("operator" ) men vederbörande är bara en kommunikationslänk mellan tåg och tågledare. Han skulle rapportera alla passerande tåg med klockslag så att tågledaren kunde hålla någorlunda koll på var tågen befann sig - och kunde besluta sig för att orderge om annan tågföljd. Telegrafisten på lämplig station fick i så fall ordern per telegraf eller telefon, skrev ut den och överlämnade den till förare och tbfh på berörda tåg. Vissa order skulle kvitteras med namnteckning av både lokförare och tbfh, vilket telegrafisten skulle bekräfta till tl.

*) inte ens för ordinarie tåg med tidtabell ("scheduled trains" ) inkl följtåg hade fastställda möten utan bara fastställda avgångstider från stationerna i sin tidtabell och fick absolut inte avgå före den tiden.

Om alla tåg var i tid så hamnade mötena naturligtvis på samma station varje dag, men vid förseningar så måste visserligen ett tåg med lägre prioritet vänta tills möteståget kom. Tåget med högre prioritet skulle däremot bara fortsätta och lugnt räkna med att möteståget valt att gå åt sidan på någon annan station. Prioritetsordningen var:

För tåg av samma "klass" gällde att alla tåg i ena riktning, på en viss järnväg hade t ex tåg norrut högre prioritet än tåg söderut av samma klass ("Nortbound Trains are superior to Southbound Trains of the same class" ).

Så länge man bara kör de tidtabellsenliga tågen så fungera systemet säkert utan att tl någonsin ingriper. En nackdel är att om ett högprioriterat tåg blir försenat så kan det medföra lång väntan för alla mötande tåg med lägre prioritet. Tl kan då ingripa med tågorder, t ex genom att orderge ett möte på en viss plats enligt Kjells exempel. Ett alternativt sett är dock att istället orderge att "tåg ett går tre timmar sent [datum]". När tåg 1 har kvitterat den ordern (som förbjuder tåget att köra ikapp mer tid så att förseningen blir mindre än de 3 timmarna), så kan tl ge samma order till övriga tåg som då får tre timmar till att ta sig framåt längs linjen till en lämplig mötesstation.

Mer om "timetable and train order operation".


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum