Signalering vid följtåg. Samtidig infart? (Signaler/säkerhet)

av Leif B @, lördag, oktober 20, 2018, 12:44 (700 dagar sedan) @ Harald

---


Som ett kuriosum man nämnas att följetågssignaler användes på enkelspårsträckor på spårvägen i Göteborg. Här förekom ju ingen tågklarering utan mötena reglerades enbart i tidtabellen. Nedan ett avsnitt ur 1924 års tjänsteföreskrifter. Man kan även notera att samtidig infart till mötesspåren inte var tillåten.

[image]


Andemeningen är troligen att förbjuda samtidig infart, men om man läser bokstavligt så står inte det. Det står helt tydligt att man inte får köra in på mötesspåret om han är ensam på platsen. Han måste invänta att den mötande vagnen "ankommer".

Sedan blir det lite otydligt eftersom "ankommit" inte är definierat. Endera kan man tolka det som att när den mötande vagnen "ankommit" till hållplatsområdet så får båda köra in på hållplatsen samtidigt, d v s endast samtidig infart är tillåten! Om man däremot tolkar "ankommit" som att kommit in på mötesspåret, så får ingen köra in förrän den andra gjort det! Och då stannar trafiken helt vid första mötet.

PS När jag funderar på saken, så skulle det möjligen kunna vara så att man faktiskt menar att först ankomna tåg inte får köra in till hållplatsen förrän mötande tåg syn vid hållplatsen. Anledningen skulle i så fall kunna vara att minska risken för en "ding-ding and away", d v s att föraren startar på ryggmärgsreflexen när konduktören ger "klart" och då glömmer bort att invänta mötet?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum