Interims-Reglemente - - - wid Köping-Hult jernwäg (repris del B) (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, tisdag, januari 01, 2008, 20:08 (4856 dagar sedan)

(Fortsättning från inlägget - - - repris del A)

= = =

KHJ-reglementet innehåller som sagt åtta kapitel, vardera bestående av ett antal korta avsnitt som kallas paragrafer (men inte är försedda med paragraftecken). Paragrafnumreringen är löpande, från 1 till 130. De flesta paragraferna innehåller endast ett stycke.

Vi börjar med innehållsförteckningen, som i originalet innehåller sidnummer, medan jag nedan i den svenska texten i stället har skrivit in vilka paragrafer som ingår i respektive kapitel.

= = =
Interims-Reglemente för Tjenstemännen och Betjeningen wid Köping-Hult jernwäg

Innehåll.

Kap. 1. Allmänna Föreskrifter (§§ 1-15)
- 2. Om Signaler och Signalering
- a) Allmänna Signaler (§§ 16-19)
- b) Signaler wid föreningen med bibanor (§§ 20-22)
- c) Föreskrifter wid Signaleringen(§§ 23-28)
- 3. Stationsmästare (§§ 29-52)
- 4. Konduktörer (§§ 53-59)
- 5. Lokomotivförare (§§ 60-97)
- 6. Spårwexlare, Biljettmottagare, Bärare (§§ 98-106)
- 7. Grindwaktare (§§ 107-114)
- 8. Ballastare och Skenläggare (§§ 115-130)

= = =
PROVISIONAL RULES AND REGULATIONS FOR OFFICERS AND SERVANTS OF THE KÖPING-HULT RAILWAY

Index.

Section 1. General Regulations
- 2. General Signals
Junction and Branch Signals
Instruction for giving Signals
- 3. Station Masters
- 4. Guards and Breaksmen
- 5. Regulations for Enginemen
- 6. Pointsmen, Ticketporters & Porters
- 7. Gatemen and Level Crossings
- 8. Ballastmen and Platelayers

= = =

Redan här kan man se olikheter i den svenska och engelska texten: Rubriken Guards and Breaksmen är t.ex. översatt med Konduktörer.
/up

= = =
Härifrån kan man om man vill gå till inlägg nr 2, som i nya Järnvägshistoriskt forum är publicerat den 18 december 2007.
/up


Hela tråden:

 

powered by my little forum