Vara: Förbättringsförslag 1951 (Signaler/säkerhet)

av Kjell Aghult @, måndag, oktober 29, 2018, 13:49 (408 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

I avvaktan på den fullständiga anläggningen (som alltså kom fyrtio år senare) föreslog distriktschefen att infartssemaforerna skulle bytas mot ljussignaler. Utfartssemaforerna kunde slopas........

1956 års linjebok visar en ovanlig signal mot Håkantorp: Infarts- och utfartsvingarna (en av varje) satt på samma mast, bildade alltså en T-semafor. I boken användes samma symbol som för en T-semafor vid stationshuset.

I västra änden av Vänersborg fanns en liknande signal (förut visad på Forumet). Som dock var tvåvingad på "infartssidan". Den var utbytt 1956.

En signal av "Varatyp" fanns också i Skärblacka norra ände under smalspårstiden. Här visades dock ingen T-semaforsymbol utan linjeboken nöjde sig med en fotnot: För sydgående tåg: "Signal för utfart mot Ljusfors är placerad på samma mast som infartssignalen". För nordgående tåg omvänd skrivning.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum