Spårspärr på tågspår? (Fotografier/bildfrågor)

av John T ⌂ @, onsdag, oktober 31, 2018, 01:16 (612 dagar sedan) @ Gunnar Olson
Redigerad av John T, onsdag, oktober 31, 2018, 01:32

Mycket vanligt!

De stationer som inte var bevakade hela tiden hade/har ofta denna variant.
Troligen hade ställverket en K16 nyckel så att man kunde utföra obevakad växling på stationen.


Att spårspärr var/är vanligt på sidospår, där vagnar kan ställas upp, det visste jag. Däremot har jag inte lagt märke till det på tågspår. Tydligen var detta spår, av Aghults inlägg att döma, inte klassat som tågspår (sidotågväg), vid den tid som fotot togs. Så detta är alltså inte något exempel på det jag frågade efter.

Jag drar inte samma slutsats av Kjells inlägg. Signalanläggningen gjordes enkel, utan möjlighet att kunna visa två gröna till sidotågväg - men sidotågväg var det väl ändå, bara att man fick ta in tåget med signalering enl. §52:2.

Om tåg, såsom rörelseformen "tåg" skulle tas in på det aktuella spåret (om än sällan) bör det ju per definition vara ett tågspår, likaså sidotågväg, oavsett om någon huvudsignal kan visa en signal till spåret.

Det var väl inte så ovanligt med ett arrangemang som på bilden. Som Anders nämnde i ett annat inlägg (citeras ovan) förekom spårspärrar på sidotågväg på en del mindre stationer som kunde behöva lämnas obevakade. Sidotågvägen försågs då med en låsbar spårspärr om det inte fanns någon växel som kunde fungera som säkerhetsväxel i den änden av spåret. När stationen bevakades låstes spårspärr och ev. skyddande växel upp och möten kunde ske på sidotågvägen.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum