Spårspärr på tågspår? (Fotografier/bildfrågor)

av daniel @, torsdag, november 01, 2018, 07:24 (615 dagar sedan) @ Kjell Aghult

I undantagsfall kunde spärrar förekomma även i tågspår med full signalering. Fagersta C (ställverk typ ´Mjölby´) blev 1969 tidvis och delvis fjärrstyrt på huvudlinjen. Jag vill minnas att motordrivna spärrar då sattes upp i sp 4. Detta för att t ex en skadad vagn skulle kunna undanväxlas. Rätt?

Spår 4 i Fagersta är mycket riktigt ett tågspår med spårspärrar i båda ändar.

Men Fagersta är inte ett Mjölby ställverk, utan ett annat, udda reläställverk som påminner om ett uppskalat Skruv/Björnlunda. Liknande ställverk fanns i Skåne, i Lund och Ystad (den i Ytstad finns ännu kvar, men byts väl nästa år?).

De skånska ställverken kallades Tullingar efter sin upphovsman. Det kanske går att hitta någon signalingenjör Tulling i Malmö i rullorna?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum